031-15 45 00   |    hej(at)talex.se

Talex
Prova Demo search icon close icon log-in-icon
0
cart-icon close-cart-icon
Hem E-handelspaket Tilläggstjänster
Om Talex
Prova Demo
Meny

Grön hosting

Grön Hosting

Talex AB är miljövänliga och drivs av 100% förnybar energi.

Talex AB (i samarbete med Glesys AB) strävar efter att minimera miljöpåverkan genom:

  • Att driva våra datacenter med energi som är märkt som Bra Miljöval.
  • Att distribuera överskottsvärme till fjärrvärmenätet.
  • Att köra våra reservgeneratorer på EcoPar istället för traditionella fossila bränslen.
  • Att återanvända elektronik när det är möjligt och återvinna alla produkter när de har nått slutet av sin livscykel.
  • Att minimera resor och välja miljövänliga transportalternativ när det är möjligt.

Certifierad enligt ISO 14001:2015.